Backgrounds & Heart Backgrounds
-->

tugasan 3

credit : all G.4's


Soalan 1: Terangkan maksud sistem otot

Soalan 2: Jelaskan maksud otot dan dengan bantuan rajah berlabel,senaraikan bahagian yang terdapat pada keratan otot rangka manusia.

Soalan 3: Senaraikan jenis otot yang terdapat pada tubuh badan manusia.

Soalan 4: Dengan bantuan rajah berlabel,huraikan tentang
a.                                           a) Otot aksial
b.                                          b)Otot apendikular
Soalan 5:Huraikan fungsi otot

Soalan 6: Dengan bantuan rajah berlabel,huraikan ciri-ciri:
a.                                            a)   Otot rangka
b.                                            b)   Otot licin
c.                                             c)   Otot jantung
Soalan 7: Huraikan ciri-ciri otot rangka yang membolehkan pergerakan berlaku.

Soalan 8: Jelaskan kesan penuaan terhadap sistem otot.

Soalan 9: Terangkan kepentingan pengetahuan berkaitan dengan sistem otot kepada guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.

2 comments: